Methode

HART voor KINDEREN

Investeren in kinderen en jongeren

begint bij het herkennen van hun behoeften!

Voor ouders en (mede)opvoeders

 

U kunt bij mij terecht voor informatie, opvoedingsondersteuning en advies over uiteenlopende thema’s en onderwerpen binnen de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.

 

Standaard bestaat een interventie uit drie (telefonische) gesprekken en/of fysieke ontmoetingen. Afhankelijk van uw situatie, van uw vraag en/of probleem, kunnen meer of minder gesprekken gepland worden.

 

1. Oriënterend gesprek:

In dit gesprek wordt kennis met u gemaakt en legt u uw vraag en/of probleem voor. Om u optimaal te kunnen ondersteunen is het heel belangrijk in dit gesprek duidelijk uw vraag en/of probleem verhelderd te krijgen. Samen met u wordt dan een “hulpvraag” geformuleerd en krijgt u informatie over de vervolgstappen.

 

2. Interventiegesprek:

In dit gesprek wordt samen met u besproken welk interventie het beste bij u, uw kind en in uw individuele situatie past. Er wordt antwoord gegeven op uw vraag en/of u krijgt advies voor uw probleem. Afhankelijk van de ernst van uw probleem kunt u doorverwezen worden naar een organisatie die u het beste kan helpen.

 

3. Evaluatiegesprek:

In dit gesprek wordt besproken of al uw vragen beantwoord zijn en/of uw probleem is opgelost. Tevens wordt u gevraagd naar de geboden dienst en interventie en krijgt u eventueel (extra) handvatten aangeboden om zelfstandig verder te kunnen.