Werkwijze

HART voor KINDEREN

Investeren in kinderen en jongeren

begint bij het herkennen van hun behoeften!

Met heel mijn hart draag ik bij aan de ontwikkeling van (uw) kinderen!

.

 

 

Ik werk laagdrempelig, preventief, methodisch, mensgericht en individueel gericht. Mijn werkwijze kenmerkt zich vooral door de nadruk die ik leg op talenten, kwaliteiten en vaardigheden van mensen. Ik ben ervan overtuigd dat elke ouder en opvoeder, en elk kind en jongere meerdere kwaliteiten en talenten heeft. Tijdens de interventie maak ik u onder andere bewust van uw talenten en kwaliteiten en ondersteun ik u om deze te gebruiken bij het beantwoorden van uw vraag en/of het oplossen van uw probleem.

 

 

 

 

Laagdrempelig: mijn diensten zijn toegankelijk voor iedereen.

 

Preventief: voorkomen is beter dan genezen. Vroegtijdige signalering van een vraag en/of probleem kan (onnodige) problemen in de toekomst voorkomen.

 

Methodisch: stapsgewijs (volgens de Regulatieve Cyclus) onderzoeken wij samen welk interventie het beste bij u past.

 

Mensgericht: ik erken in iedereen de liefde die hij/zij in zich heeft en ben ervan overtuigd dat iedereen gelijkwaardig is.

Individueel gericht: Afhankelijk van uw individuele situatie wordt samen met u onderzocht welke “oplossing” het beste bij U past op DIT MOMENT. Uw kind(eren) en u staan centraal.