Home

HART voor KINDEREN

Investeren in kinderen en jongeren

begint bij het herkennen van hun behoeften!

Opvoeden gaat voor een deel vanzelf...

Elk kind MAG er zijn

.

Opvoeden is essentieel in de ontwikkeling van kinderen omdat zij hierdoor worden gevormd. Kinderen ontwikkelen zich in verschillende leeftijdsfasen en in elke leeftijdsfase hebben zij andere wensen en behoeften. Voor ouders en (mede)opvoeders is het dan belangrijk om te onderzoeken wat een kind nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

 

Het is mooi om te zien hoe kinderen overgaan van de ene leeftijdsfase naar de andere. En het is heerlijk om als ouder en/of (mede)opvoeder te genieten van de ontwikkeling van kinderen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opvoeden gaat voor een deel vanzelf, maar verloopt niet altijd even gemakkelijk. Soms lopen kinderen vast in hun ontwikkeling. Dit kan kan komen doordat ouders niet altijd (voldoende) weten hoe zij kunnen omgaan met het gedrag van hun kind. Of omdat kinderen niet worden erkend en herkend in hun wensen en behoeften. Vroegtijdig informatie en/of advies vragen, kan problemen in de toekomst voorkomen en helpt u als ouder en/of medeopvoeder (optimaal) bij te dragen aan de ontwikkeling van (uw) kinderen.