Voor scholen, kinderdagverblijven en organisaties

HART voor KINDEREN

Investeren in kinderen en jongeren

begint bij het herkennen van hun behoeften!

Voor scholen, kinderdagverblijven en organisaties

.

Elk kind heeft het recht om zichzelf te mogen zijn, overal en op elk moment. Elk kind heeft het recht op een klimaat waar kwaliteiten en talenten worden erkend, herkend en gewaardeerd. Een klimaat waar het (onderwijs)aanbod aansluit op de kwaliteiten en ontwikkelingskansen van het kind. Een klimaat waar het kind zich vrij kan ontwikkelen.

Om een dergelijk klimaat te kunnen creëren is het essentieel dat betrokkene beroepskrachten voldoende kennis hebben van de ontwikkeling en (psycho)pathologie van kinderen. Nog belangrijker, is dat beroepskrachten pedagogische kwaliteiten en vaardigheden bezitten, hun horizon blijven verbreden en zichzelf blijven professionaliseren.

 

 

 

Scholen, kinderdagverblijven en organisaties kunnen mij inhuren voor de o.a. volgende diensten:

 

Voorlichting over:

- Uiteenlopende thema’s en onderwerpen m.b.t. opvoeding van kinderen en jongeren (0-23) zoals sensitiviteit, responsiviteit, grenzen stellen, structuur bieden…

 

- Uiteenlopende thema’s en onderwerpen m.b.t. ontwikkeling en (psycho)pathologie van kinderen en jongeren (0-23) zoals ontwikkelingsvoorsprong, hoogbegaafdheid, autisme, gedragsproblemen…

 

- Ouderbetrokkenheid.

 

- Educatief partnerschap.

 

- Methodisch werken.

 

- Competentiegericht werken.

 

 

Workshop over:

- Uiteenlopende thema’s en onderwerpen m.b.t. opvoeding van kinderen en jongeren (0-23 jaar) zoals sensitiviteit, responsiviteit, grenzen stellen, structuur bieden…

 

- Uiteenlopende thema’s en onderwerpen m.b.t. ontwikkeling en (psycho)pathologie van kinderen en jongeren (0-23 jaar) zoals ontwikkelingsvoorsprong, hoogbegaafdheid, autisme, gedragsproblemen…

 

- Ouderbetrokkenheid.

 

- Educatief partnerschap.

 

- Methodisch werken.

 

- Competentiegericht werken.

 

 

Onderzoek:

- Onderzoek naar uiteenlopende zaken binnen uw school/kinderdagverblijf/organisatie.

 

- (Sociaal wetenschappelijk) onderzoek naar uiteenlopende thema’s en onderwerpen m.b.t. opvoeding, ontwikkeling en (psycho)pathologie van kinderen en jongeren (0-23 jaar).

 

- Onderzoek naar (pedagogisch) beleid op uw school/kinderdagverblijf/organisatie en deze evalueren.

 

 

Heeft u interesse in een of meerdere diensten? Neem dan contact met mij op.